• config

  Kolejne ożywienie na rynku pracy!

   

  Tak pozytywnych prognoz zatrudnienia, jak dla pierwszego kwartału 2018 roku, nie było w Polsce od wielu lat. O ile prognoza zatrudnienia w przetwórstwie przemysłowym utrzymuje się na przyzwoitym poziomie, to już w przypadku przemysłu wydobywczego diametralnie wzrosła – wynika z cyklicznego Barometru ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia.

  Zwiększenie całkowitego zatrudnienia planuje 14% biorących udział w badaniu pracodawców, 7% przewiduje redukcję etatów, a 77% deklaruje brak zmian personalnych. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski przed korektą sezonową wynosi +7%, a po jej uwzględnieniu +11%, co daje najwyższy wynik w ciągu ostatnich siedmiu lat. W ujęciu kwartalnym oraz w ujęciu rocznym perspektywa wzrosła odpowiednio o 2 i 3 punkty procentowe.

  W pierwszym kwartale 2018 r. prognozowane jest zwiększenie zatrudnienia w dziewięciu z dziesięciu badanych sektorów. Na drugim miejscu uplasowała się produkcja przemysłowa, dla której prognoza netto zatrudnienia wynosi po raz drugi z rzędu +19% (przed korektą sezonową +16%), a zatem w najbliższych trzech miesiącach spodziewany jest dalszy wzrost tempa zatrudnienia dla tego sektora. Perspektywa zatrudnienia pozostaje bez zmian również w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku.

  Czwarte miejsce zajął sektor „Kopalnie/Przemysł wydobywczy” z wynikiem na poziomie uśrednionej prognozy dla Polski. Prognoza netto zatrudnienia wynosi +11% (przed korektą sezonową +6%), co stanowi poprawę o 4 punkty procentowe w ujęciu kwartalnym i o 15 punktów procentowych w porównaniu rok do roku. Jest to najkorzystniejsza od ponad pięciu lat sytuacja na tym rynku pracy.

  Oferta: automatyka magazynowa, case study, centrum logistyczne, dystrybucja, logistyka, magazyn, magazynier, operator logistyczny, palety, regały, studia przypadków, system wms, wózek widłowy, wózki widłowe

  Background Image

  Header Color

  :

  Content Color

  :