• config

  Nowoczesne zarządzanie majątkiem i utrzymaniem technicznym – ISO 55000 w praktyce

   

  Prestiżowe i przekrojowe szkolenie organizowane i prowadzone przez ekspertów BalticBerg przy wsparciu i partnerstwie DNV GL – jednej z największych i najbardziej uznanych na świecie firm akredytujących i certyfikujących standardy ISO, w tym ISO 55000:

   

  13-15 czerwca 2016 r., Warszawa

   

  Strategiczne i operacyjne zarządzanie majątkiem technicznym stanowi fundament działalności przedsiębiorstw przemysłowych. ISO 55000 oraz inne dobre praktyki zarządzania majątkiem zostały przygotowane w jednolitym i spójnym szkoleniu prowadzonym przez uznanych międzynarodowych ekspertów BalticBerg.

  Szkolenie to jest skierowane do wszystkich odpowiedzialnych za rozwój i utrzymanie majątku technicznego w przedsiębiorstwach przemysłowych.

  • Ponad 60 kluczowych zagadnień związanych z nowoczesnym zarządzaniem majątkiem
  • Strategia i standardy zarządzania majątkiem według ISO 55000
  • Korzyści ze stosowania dobrych praktyk zarządzania majątkiem produkcyjnym
  • Ponad 20 przykładów narzędzi, dokumentów i case studies
  • Standardy procesów na podstawie ISO 55000 oraz PAS 55

  50% czasu szkolenia to szczegółowe omówienie tematu i dobrych praktyk

  50% praktyczne warsztaty i dyskusje

   

  PROGRAM SZKOLENIA

  Dzień 1.

  1. Analiza stanu obecnego zarządzania majątkiem

  m.in.: benchmarki i dobre praktyki w zarządzaniu majątkiem, trendy w zarządzaniu technicznym i utrzymaniu ruchu, analiza przykładowych wartości

  Warsztat praktyczny: Skrócona interaktywna analiza praktyk stosowanych w firmach Uczestników względem benchmarków i dobrych praktyk

   

  1. System zarządzania majątkiem technicznym wg ISO 55000

  m.in.: korzyści z doskonalenia zarządzania majątkiem, struktura organizacyjna a odpowiedzialność za zarządzanie majątkiem, definicja właściciela i zarządcy majątku (Asset Owner / Asset Manager)

  Warsztat praktyczny: Definiowanie roli Asset Managera i Asset Ownera w organizacjach Uczestników

   

  1. Polityka zarządzania majątkiem technicznym

  m.in.: składowe polityki zarządzania majątkiem w praktyce: wymagania prawne, wymagania efektywnościowe, procesy utrzymania ruchu, procesy inwestycyjne, procesy materiałowe i inne, cel opracowywania polityki zarządzania majątkiem, plan komunikacji polityki zarządzania majątkiem

  Warsztat praktyczny: Definiowanie polityki zarządzania majątkiem dla swojej firmy

   

  1. Cele systemu zarządzania majątkiem i plan realizacji w praktyce

  m.in.: wdrażanie dobrych praktyk ISO 55000 i PAS 55 w praktyce – struktura celów dot. majątku technicznego w oparciu o ponad 100 projektów BalticBerg, SAMP w praktyce (ang. Strategic Asset Management Plan) – plan zarządzania majątkiem technicznym, planowanie projektu wdrożenia SAMP

  Warsztat praktyczny: Strategia zarządzania majątkiem od celów do planu realizacji, Definiowanie korzyści biznesowych wynikających z wdrożenia

   

  Dzień 2.

  1. Zarządzanie cyklem życia majątku technicznego

  m.in.: składowe kosztu życia majątku technicznego, fazy cyklu życia majątku technicznego i możliwe działania doskonalenia na każdym z etapów, efektywne zarządzanie portfolio inwestycji

  Warsztat praktyczny: Analiza portfolio projektów inwestycyjnych i podejmowanie decyzji o ich akceptacji

   

  1. Struktura i krytyczność majątku technicznego

  m.in.: struktura i kodowanie majątku technicznego, struktura dokumentacji technicznej, kryteria i parametry krytyczności, utrzymanie ruchu a krytyczność majątku

  Warsztat praktyczny: Przeprowadzenie analizy krytyczności dla przykładowego majątku produkcyjnego

   

  1. Strategie eksploatacji obiektów technicznych

  m.in. : klasyfikacja metod utrzymywania (definicje wg ISO 55000, PAS 55, PN EN 13306 i ISO 14224 – różnice i praktyczna adaptacja w języku polskim), definicje metod utrzymywania, proces definiowania wiodących strategii eksploatacyjnych dla obiektów technicznych

  Warsztat praktyczny: Przeprowadzenie doboru strategii eksploatacji obiektów technicznych

   

  1. Strategia utrzymania prewencyjnego wg ISO 55000

  m.in.: system rejestrowania i analizy uszkodzeń (historycznych i potencjalnych), analiza przyczyn źródłowych problemów technicznych, planowe utrzymanie prewencyjne w praktyce, predykcyjne utrzymanie prewencyjne w praktyce

  Warsztat praktyczny: Planowanie wdrożenia efektywnego systemu prewencyjnego wg ISO 55000

   

  Dzień 3.

  1. Zarządzanie ryzykiem i integralnością obiektów technicznych

  m.in.: analiza ryzyka związanego z majątkiem technicznym wg ISO 55000 oraz PAS 55, model barierowy w praktyce, proces „Integrity Management”, inspekcje oparte o ryzyko (ang. RBI – Risk Based Inspections), utrzymanie ruchu oparte o ryzyko (ang. RBM – Risk Based Maintenance)

  Warsztat praktyczny: Sformalizowana analiza ryzyka dla wybranych sytuacji i decyzji eksploatacyjnych

   

  1. Zarządzanie materiałami technicznymi

  m.in.: procesy nowoczesnego zarządzania materiałami technicznymi, przejrzysta baza danych części zamiennych i materiałów, krytyczność części zamiennych w praktyce, ustalanie stanów strategicznych części zamiennych i materiałów technicznych

  Warsztat praktyczny: Analiza krytyczności części zamiennych i ustalanie stanów minimalnych

   

  1. Informatyzacja nowoczesnego zarządzania majątkiem technicznym

  m.in.: czy zarządzanie zgodnie z wytycznymi ISO 55000 oraz PAS 55 jest możliwe bez systemów informatycznych? przegląd rozwiązań informatycznych dla zarządzania majątkiem (m.in.: SAP PM, IBM Maximo, Infor EAM, Agility), dobre praktyki wdrożeniowe dla systemów EAM/CMMS

  Warsztat praktyczny: Planowanie projektu wdrożenia systemu EAM

   

  1. Mierzenie i analiza efektywności wg ISO 55000 i innych dobrych praktyk

  m.in.: mierzenie i analiza efektywności zarządzania majątkiem oraz utrzymaniem technicznym wg ISO 55000, ISO 14224 oraz PN 15341, dobór i definiowanie KPIs do SAMP, analiza wskaźników efektywności, wartości benchmarkowe i ich interpretacja

  Warsztat praktyczny: Analiza KPIs z wybranych case studies

   

  PROWADZĄCY

  Arkadiusz Burnos

  Ekspert w zakresie zarządzania operacjami w firmach produkcyjnych, wydobywczych i transportowych. Z BalticBerg Consulting związany od 2008 roku. W ramach specjalizacji ukierunkowany na integrację działów produkcyjnych i technicznych. Ekspert w zakresie zarządzania działami technicznymi oraz utrzymaniem ruchu. Uczestniczył w licznych projektach ukierunkowanych na rozwój oraz doskonalenie zarządzania operacyjnego. Regularnie przyjmuje rolę konsultanta/eksperta w projektach związanych z procesami produkcyjnymi oraz wspierającymi produkcję. Kierował projektami w wielu lokalizacjach Europy Zachodniej i Środkowej. Posiada doświadczenie zawodowe oraz doradcze m.in. w następujących firmach: Vergalle NV (Belgia), Bentley Systems (USA / Irlandia / Polska), Indesit (Włochy / Polska), Poult (Francja / Polska), ANIMEX S.A. (Polska), BALTRADER Schifffahrt Hamburg (Niemcy / Dania / Islandia), CERN (Szwajcaria / Francja). Między innymi jest menedżerem projektu prowadzonego przez BalticBerg Consulting w Europejskim Centrum Badań Nuklearnych w Genewie (CERN), gdzie znajduje się Wielki Zderzacz Hadronów (LHC) nazywany ze względu na swoje rozmiary (ponad 27 km długości) największą maszyną świata. Projekt związany jest z doskonaleniem systemu zarządzania technicznego oraz wykorzystania narzędzi informatycznych wspomagających te działania. Posiada doświadczenie w doskonaleniu działań operacyjnych. Na co dzień wykorzystuje narzędzia mapowania procesów oraz projektuje procesy i ich przemiany. Realizował projekty w środowisku różnych metodologii i strategii, między innymi Lean Manufacturing, Six Sigma, TQM. Posiada szerokie doświadczenie w wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi w obszarach zarządzania technicznego, między innymi: RCM (Reliability Centered Maintenance), TPM (Total Productive Maintenance), RBM (Risk Based Maintenance), CBM (Condition Based Maintenance). Posiada szerokie doświadczenie we wdrażaniu i wykorzystaniu wielu narzędzi analitycznych i operacyjnych, m.in.: RCA/RCFA, FMEA, FMECA, FTA, 5S, RBI, Performance Measurement Systems, Autonomous Maintenance, KAN BAN, Kaizen, ANDON, PMO oraz systemów ERP/CMMS/EAM – m.in. SAP, INFOR EAM, IFS, MAXIMO.

   

  CENA I MIEJSCE SZKOLENIA

  Cena uczestnictwa wynosi 3290 PLN netto/osobę.

  W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby z tej samej firmy UDZIELAMY DODATKOWEGO RABATU.

  Cena szkolenia obejmuje profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe w postaci prezentacji multimedialnych, przykładowej dokumentacji oraz opisanych studiów przypadków, wykorzystanie profesjonalnej sali szkoleniowo-konferencyjnej, catering w trakcje przerw kawowych, obiady oraz certyfikaty BalticBerg Institute (zgodne z certyfikacją European MMP). Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

  Data/Godzina

  13 – 15.06.2016 r.

  9:00 - 16:00

   

  Miejsce

  BalticBerg Consulting

  Stawki 2, Warszawa

   

   

  UZYSKAJ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE, ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ

  Monika Gadzała

  tel. +48 61 646 99 00/534 790 007

  e-mail: monika.gadzala@4content.pl

  FAX: +48 61 646 91 38

   

  Marek Kozłowicz

  tel. +48 61 646 99 44/536 417 010

  e-mail: marek.kozlowicz@4content.pl

  FAX: +48 61 646 91 38

   

  PODMIOT ODPOWIEDZIALNY          INFORMACJA I SPRZEDAŻ

  BalticBerg Consulting Sp. z o.o.       4Content Sp. z o.o.

  1. Jagiellońska 78, Warszawa ul. Zeylanda 3/3, Poznań

  Oferta: automatyka magazynowa, case study, centrum logistyczne, dystrybucja, logistyka, magazyn, magazynier, operator logistyczny, palety, regały, studia przypadków, system wms, wózek widłowy, wózki widłowe

  Background Image

  Header Color

  :

  Content Color

  :