XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych" – 22-24 maja

W dniach 22-24 maja 2019 roku w Rytrze k/Nowego Sącza odbędzie się XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych", organizowana przez Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL. Industrial Monitor objął patronatem medialnym to wydarzenie. Konferencja odbędzie się w hotelu Perła Południa.

Na konferencji tradycyjnie omawiane będą problemy:

 • projektowania i nowych serii i odmian maszyn elektrycznych,
 • elektromobilności, w tym projektowania, eksploatacji pojazdów i środków transportu o napędzie elektrycznym,
 • silników z magnesami trwałymi do napędu pojazdów elektrycznych i innych urządzeń transportowych,
 • energoelektronicznych układów zasilania i sterowania maszyn elektrycznych,
 • modernizacji silników i doboru silników do układów napędowych,
 • silników dostosowanych do trudnych warunków pracy,
 • awaryjności i remontów silników oraz układów napędowych,
 • metod badań i nowoczesnej aparatury badawczej,
 • diagnostyki i eksploatacji napędów elektrycznych,

a ponadto zagadnienia dotyczące:

 • bezpieczeństwa eksploatacji maszyn elektrycznych,
 • układów elektroizolacyjnych i elektrotechnologii,
 • odnawialnych źródeł energii i transportu przyjaznego środowisku.

 

Wzorem lat ubiegłych Instytut KOMEL wystąpił do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii oraz po raz pierwszy do  Ministra Środowiska z wnioskiem o objęcie patronatem honorowym tegorocznej edycji Konferencji PEMINE. Podobnie jak wcześniej patronatem konferencję tę objął Komitet Elektrotechniki PAN. Tradycyjnie jak co roku konferencja organizowana jest przy współpracy Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W związku z faktem, iż w roku 2019 nie odbędzie się kolejna edycja Sympozjum Maszyn Elektrycznych, Organizator zaprasza dotychczasowych uczestników tejże Konferencji do przygotowania referatu oraz czynnego uczestnictwa w Konferencji PEMINE. Instytut KOMEL deklaruje także, iż w związku z powyższym zorganizuje dodatkową, osobną sesję naukową. 

Konferencja jest jedną z nielicznych z dziedziny maszyn elektrycznych, w której licznie udział biorą zarówno przedstawiciele świata nauki oraz przemysłu. Głównym założeniem konferencji PEMINE jest zaprezentowanie najnowszych osiągnięć oraz wyników prac badawczo-rozwojowych, a także doświadczeń z eksploatacji, projektowania, konstrukcji i diagnostyki maszyn i napędów elektrycznych, perspektyw i kierunków rozwoju, nowych trendów w branży napędów elektrycznych, przedstawienie pomysłów jak i wdrożonych rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych.

Odrębną sesją będzie sesja dotycząca elektromobilności, gdzie zaprezentowane zostaną zagadnienia z zakresu projektowania, eksploatacji pojazdów i środków transportu o napędzie elektrycznym. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną pojazdy elektryczne, w tym terenowe. Zainteresowani będą mieli możliwość osobiście je przetestować podczas jazdy próbnej.


Organizator zachęca do przygotowania artykułu, obejmującego zagadnienia z wymienionej tematyki. Wszystkie artykuły będą recenzowane i po przyjęciu przez Radę Programową zostaną wydrukowane w czasopiśmie "Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe" wydawanym przez KOMEL. Publikacja w Zeszytach Problemowych honorowana jest 7 punktami. Zeszyty znajdują się w światowej bazie bibliograficzno - abstraktowej INSPEC, Międzynarodowej Bazie Index Copernicus International oraz w internetowej bazie danych polskich czasopism technicznych BAZTECH.

 

Terminy przygotowania i nadesłania materiałów na konferencję:

- 08.02.2019 - przysłanie streszczenia artykułu (do 1 strony A4), wraz z tytułem w języku polskim i angielskim,

- 31.03.2019 - przysłanie pełnej wersji artykułu,

- 11.04.2019 - recenzje, kwalifikacja artykułów przez Radę Programową, poinformowanie Autorów o zakwalifikowaniu do druku.

Informacje dotyczące kosztów uczestnictwa w konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej konferencji w zakładce OPŁATY.

Informacji udziela:

Sekretarz konferencji: mgr Mariusz Czechowicz
tel. (32) 258-20-41 w. 25, kom. 606-308-827
fax (32) 259-99-48

e-mail: info@komel.katowice.pl


Strona konferencji PEMINE: www.komel.katowice.pl/tekst/pemine.html

Oferta: automatyka magazynowa, case study, centrum logistyczne, dystrybucja, logistyka, magazyn, magazynier, operator logistyczny, palety, regały, studia przypadków, system wms, wózek widłowy, wózki widłowe

Background Image

Header Color

:

Content Color

:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub w konfiguracji usługi. Polityka prywatności.