Rekrutacja inżynierów – jak zainteresować, zmotywować i pozyskać talent?

 

Tempo zatrudniania w skali całego kraju utrzymuje się na wysokim poziomie, co dobrze rokuje dla inżynierów. Ponadto w sektorze przemysłowym mamy do czynienia z postępującym zjawiskiem rynku kandydata. Rośnie pozycja pracowników, a wraz z nią rosną wyzwania po stronie pracodawców i firm doradczych. Jak odnaleźć się w tej rzeczywistości? To zagadnienie do przemyślenia dla każdej ze stron.

Raport „Antal Global Snapshot” systematyzuje wiedzę o dynamice zatrudnienia na całym rynku pracy. Aż 71% pracodawców aktualnie prowadzi procesy rekrutacyjne, a zaledwie 11% zwalnia.


Źródło: Antal Global Snapshot 2016

W sektorze produkcyjnym ten trend jest jeszcze bardziej uwypuklony – 76% firm aktualnie zatrudnia, a 65% planuje kolejne zatrudnienia w następnym kwartale.

Jednocześnie badanie „Antal – Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy” pokazuje obraz z perspektywy pracowników – 95% respondentów twierdzi, że rozpatrzyłoby propozycję zmiany pracy, 25% szuka jej aktywnie, a 53% pasywnie – poprzez umieszczanie CV na portalach rekrutacyjnych czy społecznościowych.

 

Źródło: Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy, Antal

Utrzymywanie się tego rodzaju tendencji wymusza na pracodawcach zmiany w polityce personalnej, pracownikom daje natomiast nieco większy komfort. Dalecy natomiast powinniśmy być od stwierdzenia, że to pracownik bezwzględnie dyktuje warunki. Pracodawcy nadal poszukują określonych kompetencji, więc warto przyjrzeć się zabiegom nakierowanym na ich pozyskanie – zwłaszcza w przemyśle.

Szukajmy proaktywnie, działajmy długofalowo

Dystrybucja ofert pracy oraz możliwość aplikacji przez stronę internetową to standard, który obecnie traci na skuteczności. Wielu pracodawców decyduje się na aktywne poszukiwanie pracowników poprzez wewnętrzne działy personalne lub przy wsparciu wyspecjalizowanych agencji doradztwa personalnego, obecność na targach pracy lub wydarzeniach branżowych.
Niektórzy pracodawcy stawiają na długofalowe działania, jak edu-recruitment, czyli współpracę z instytucjami edukacyjnymi w zakresie kształcenia dualnego. Dobrych przykładów takich praktyk poza stolicą można szukać w Wielkopolsce, gdzie m.in. Volkswagen, Phoenix Contact czy Solaris ściśle współpracują z Politechniką Poznańską. Taka strategia może być dobrym pomysłem dla firm borykających się trudnościami z pozyskaniem odpowiednich pracowników ze względu na lokalizację oddaloną od głównych ośrodków miejskich. Przykładami są tu firmy SAPA Aluminium czy Dendro Poland współpracujące z lokalnymi uczelniami.

Inżynier a umiejętności miękkie

Przechodząc dalej w procedurę pozyskiwania talentów, wkraczamy w obszar weryfikacji kompetencji miękkich. To ważny etap procesu, również w sektorze przemysłowym.

Dlaczego kompetencje miękkie są istotne w tej z pozoru „twardej” branży? Wynika to m.in. z postępującego zjawiska kurczenia się świata biznesu. Codziennością są wideokonferencje, wyjazdy do klientów, raportowanie w ramach struktur międzynarodowych. Nie wystarczy już funkcjonować poprawnie w lokalnym zespole. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy wydają się zgrywać w tym aspekcie i relatywnie bezproblemowo dostosowywać do nowej rzeczywistości. Wyzwanie stanowi przejście z organizacji o charakterze lokalnym na poziom międzynarodowy. Firmy zdają sobie z tego sprawę i mają to na uwadze, prowadząc projekty rekrutacyjne.

Uniwersalną zasadą jest konieczność wyselekcjonowania kluczowych oczekiwań. Często im niższe są wymagania formalne, tym większy jest nacisk na kompetencje miękkie, które pozwalają na efektywne interakcje z otoczeniem biznesowym. Z uznaniem spotkają się takie cechy, jak komunikatywność, zaangażowanie, otwartość na nowe doświadczenia, umiejętność współpracy, ale też samodzielność w podejmowaniu decyzji – i to niezależnie od szczebla stanowiska. By wyłowić i rzetelnie zweryfikować te cechy, warto podzielić proces rekrutacyjny na kilka etapów. Korzystając z dostępnych na rynku testów kompetencyjnych lub prowadząc Assessment Centre, można zwiększyć prawdopodobieństwo, że wybrany pracownik odnajdzie się dobrze nie tylko na swoim stanowisku pracy, ale i w kulturze organizacyjnej nowego pracodawcy.

Czas na konkrety

W kwestii kompetencji twardych na pierwsze miejsce wysuwa się doświadczenie.
Na drugim miejscu, zwłaszcza w przypadku pracodawców z kapitałem zagranicznym, umieścić należy znajomość języka obcego w stopniu pozwalającym na interpretację dokumentacji technicznej czy komunikację w ramach międzynarodowych struktur. Warto w tę umiejętność inwestować odpowiednio wcześnie. Znając dwa języki obce, np. angielski i niemiecki, pracownik może zrobić karierę w przemyśle, nie będąc dyplomowanym inżynierem. To stwierdzenie ma odzwierciedlenie w praktykach rynkowych. Przykładem może być stanowisko inżyniera jakości.

Z kolei przy stanowiskach stricte inżynieryjnych (utrzymanie ruchu, automatyka, robotyka, inżynieria procesu) pracodawcy oczekują wykształcenia kierunkowego na dobrej uczelni technicznej.
Niezależnie od stażu i typu stanowiska często weryfikowana jest również znajomość rysunku technicznego. Absolwenci wyższych uczelni technicznych prezentują w tym aspekcie wysoki poziom.

Ważnym czynnikiem jest też znajomość narzędzi, zarówno programów wymaganych przy pracy konstruktora (np. Catia), jak i instrumentów z puli doskonalenia produkcji – Kaizen, Lean Manufacturing czy norm ISO. Podczas panelu dyskusyjnego na Career Expo 2015 w Poznaniu menedżer jednej z renomowanych firm z branży motoryzacyjnej zdecydowanie wskazał na znajomoś

Lean czy ISO/TS jako opcjonalne na starcie, ale nieodzowne w dalszych krokach kariery.

Czego oczekuje talent?

Poza perspektywą pracodawcy, równie ważny jest punkt widzenia potencjalnego pracownika. Wspominany wcześniej rynek kandydata w branży przemysłowej oznacza, że każda organizacja powinna zwracać szczególną uwagę na własny wizerunek jako pracodawcy. Wachlarz działań z obszaru employer branding jest niesłychanie szeroki.

Zgodnie z badaniem „Antal – Najbardziej pożądani pracodawcy w opinii specjalistów i menedżerów”, publikacje o firmie w mediach oraz opinie w internecie to niezwykle istotne źródło wiedzy o firmie. Wiele firm decyduje się na przeprowadzenie analizy wizerunku w sieci i mediach tradycyjnych. W połączeniu z pogłębioną analizą satysfakcji i zaangażowania obecnych pracowników to dobry początek, aby wzmocnić lub poprawić pozytywny odbiór marki pracodawcy. Coraz więcej pracodawców zleca takie badania zewnętrznym firmom doradczym, aby zapewnić pracownikom poczucie anonimowości i uzyskać pogłębione wyniki.

Specjaliści i menedżerowie jako motywację do zmiany pracy wymieniają często chęć rozwoju. Największe firmy w sektorze przemysłowym mają raczej niewielką elastyczność w kwestii dostosowania zakresu obowiązków do konkretnej osoby. W przemyśle rozwój utożsamiany jest ze szkoleniami, zaawansowanymi procesami, współpracą w międzynarodowym zespole lub przy nowych projektach czy uruchomieniach.

Istnieje także jedno pojęcie, która ma wręcz magiczną moc. Mowa o greenfield, czyli nowej inwestycji. Większość pracowników uznaje propozycję udziału w tworzeniu nowego zakładu za atrakcyjną do tego stopnia, że zwyczajowe motywacje do zmiany pracy mają mniejsze znaczenie.

Profesjonalne podejście do projektu rekrutacyjnego to szacunek dla potencjalnego pracownika w każdej fazie kontaktu. Oznacza to nie tylko odpowiednią merytorykę i ofertę, ale też realistyczne oczekiwania w zakresie organizacji procesu. Jeśli udział w kolejnych etapach procesu wymaga od potencjalnego pracownika wzięcia urlopu, warto rozważyć skumulowanie kilku spotkań w jeden dzień roboczy. W branży przemysłowej, gdzie często lokalizacja firmy jest w znacznej odległości od obecnego miejsca pracy potencjalnego pracownika, to bardzo dobrze odbierana praktyka.

Warto zadbać o te elementy z pozoru niezwiązane z konkretną ofertą na wybrany wakat. Według badania „Antal – Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy”, pracownicy z obszaru inżynierii otrzymali w minionym roku średnio 9 zaproszeń do rekrutacji. Większym zainteresowaniem cieszyli się jedynie pracownicy z sektora IT oraz logistycy. Oznacza to, że pracodawcy, którzy chcą przyciągnąć najlepszych, muszą zgodzić się na swoisty „konkurs piękności”. Stawką jest przewaga konkurencyjna oparta na talencie pracowników.

Dominik Pekról

ekspert rynku pracy Antal w obszarze Engineering & Operations

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub w konfiguracji usługi. Polityka prywatności.