W jakich normach znaleźć można szczegóły dotyczące projektowania maszyn w taki sposób, aby były one bezpieczne?

~ kierownik pionu techniki, branża chemiczna, zatrudnienie pow. 300 os.

  


Tomasz Opaszowski

kierownik Sekcji Bezpieczeństwa i Jakości Wyrobów

TÜV Rheinland Polska

 

Opis rozwiązań technicznych, umożliwiających skonstruowanie bezpiecznej maszyny znajdziemy oczywiście w normach zharmonizowanych z dyrektywą 2006/42/WE. Duża grupa maszyn jest opisana normami typu C nazywanymi również normami przedmiotowymi, które w sposób bardzo szczegółowy i, co ważniejsze, kompleksowy, opisują rozwiązania konstrukcyjne dla danego rodzaju maszyny. Normy te (o ile istnieją) powinny być stosowane w pierwszej kolejności zgodnie z zasadą od szczegółu do ogółu. W przypadku zaś, kiedy konstruujemy nietypową maszynę, dla której nie istnieje norma przedmiotowa, powinniśmy zastosować zasadę od ogółu do szczegółu, czyli zastosować normy typu A opisujące ogólne zasady bezpieczeństwa, jak np. EN 12100 czy EN 60204, a następnie zastosować normy typu B1, które opisują określone aspekty bezpieczeństwa (np. odległości bezpieczeństwa, hałas) oraz normy typu B2, w których mowa jest o urządzeniach ochronnych (np. osłony, oburęczne urządzenia sterujące). 

 

Warto również zaznaczyć, że spełnienie wymagań norm  typu C daje pełne domniemanie zgodności  z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy maszynowej, natomiast w przypadku zastosowania norm typu B domniemanie zgodności jest możliwe, jeżeli norma przedmiotowa nie stanowi inaczej. Zastosowanie tylko norm ogólnych typu A jest pomocne w projektowaniu maszyn, jednak nie wystarczy dla domniemania zgodności z dyrektywą.  Aktualny wykaz norm zharmonizowanych można sprawdzić na stronie Komisji Europejskiej ec.europa.eu 

 

Dokumenty i normy, które powinien znać każdy konstruktor maszyny, to:

– normy przedmiotowe typu C,

– Dyrektywa maszynowa, załącznik I – Zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa odnoszące się do projektowania i wykonywania maszyn,

– PN-EN ISO 12100:2012 – Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne zasady projektowania. Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka (nowe wydanie z 2012 zawiera wytyczne do oceny ryzyka dawniej opisane w normie EN 14121-1),

– PN-EN ISO 13849-1 Bezpieczeństwo maszyn. Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem. Część 1: Ogólne zasady projektowania,

– PN-EN 60204-1 – Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. Część 1: Wymagania ogólne.

Oferta: automatyka magazynowa, case study, centrum logistyczne, dystrybucja, logistyka, magazyn, magazynier, operator logistyczny, palety, regały, studia przypadków, system wms, wózek widłowy, wózki widłowe

Background Image

Header Color

:

Content Color

:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub w konfiguracji usługi. Polityka prywatności.