14 prognoz na rok 2018: Automatyzacja, robotyzacja i informatyzacja procesów przemysłowych

 

Rynek się rozwija, rośnie popyt na innowacyjne rozwiązania z dziedziny Czwartej Rewolucji, Internetu Rzeczy i Big Data, a tym samym diametralnie wzrasta waga cyberbezpieczeństwa w zakładach przemysłowych – zauważają eksperci. W procesach produkcji coraz częściej pojawiają się roboty, rośnie też zainteresowanie cobotami i robotami mobilnymi, postępuje integracja automatyki z IT, technologie rozwijają się w oszałamiającym tempie. Jednocześnie klienci stają się coraz bardziej wymagający, chcą korzystać z rozwiązań ściśle dedykowanych ich zakładom, które będą najbardziej zaawansowane technologiczne, szybkie, mocne i intuicyjne w obsłudze, o możliwie najwyższej stopie zwrotu z inwestycji, co zresztą jest w pełni uzasadnione. Sprawdźmy zatem, jak z tego punktu widzenia, będzie się rozwijać rynek automatyzacji, robotyzacji i informatyzacji procesów przemysłowych w roku bieżącym, jakie są dla niego prognozy?

 

Prezentowany materiał stanowi część raportu „14 wizji rynku automatyzacji, robotyzacji, informatyzacji – branżowe podsumowanie roku 2017 i prognozy na rok 2018”, opublikowanego w wydaniu Nr 5/2017 magazynu Industrial Monitor.

 

Damian Gajewski, Product Manager w firmie ASTAT Sp. z o.o.

"Wzrośnie popyt na rozwiązania gwarantujące integrację zasobów z IT, wzrośnie znaczenie komunikacji bezprzewodowej i bezpieczeństwa funkcjonalnego"

 

Prognozujemy wzrost popularności urządzeń korzystających z otwartych standardów transmisji danych, dostosowanych do koncepcji „Industry 4.0” oraz przemysłowej komunikacji bezprzewodowej. W obliczu ciągłej presji na wzrost wydajności i elastyczności w organizacji parku produkcyjnego przedsiębiorcy będą zmuszeni do integracji maszyn i zasobów ludzkich z systemem informatycznym firmy. Prognozujemy również wzrost sprzedaży komponentów związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym.

 

 

Urszula Bizoń-Żaba, dyrektor operacyjny/Chief Operating Officer, COPA-DATA Polska Sp. z o.o.

"Dzięki postępowi technologicznemu, nasilonej konkurencji i sprzyjającym warunkom finansowania, wzrosną inwestycje w automatyzację procesów przemysłowych, wzrośnie rynek HMI/SCADA"

 

W przemyśle najważniejsza jest wysoka jakość produktu przy niskich kosztach, związana z ciągłą optymalizacją, którą zakłady produkcyjne osiągają, korzystając z oprogramowania. Znaczenie ma również fakt, że bardzo często inwestycje te są wpisywane w projekty unijne lub rządowe.

Patrząc z naszej perspektywy, w ciągu ostatnich kilku lat nakłady na inwestycje w automatyzację procesów przemysłowych, w tym w oprogramowanie, stale rosną. Potwierdzają to również analizy rynku HMI/SCADA, które wyceniają ten rynek na 60–70 mln w 2017 roku i prognozują jego wzrost o minimum 10% w 2018 roku.

Trendy oraz kierunki rozwoju rynku oprogramowania do automatyki kształtowane są głównie przez oczekiwania klientów, choć nie bez znaczenia jest szybki postęp technologiczny, w tym Czwarta Rewolucja Przemysłowa i szeroko komentowany Internet Rzeczy.

 

 

Michał Cytryński, MBA, Manager of the Automation and Sales Departament, Encon Sp. z o.o.

"Wzrośnie popyt na automatyzację, robotyzację i informatyzację w odpowiedzi na większą potrzebę budowania pozycji konkurencyjnej zakładów produkcyjnych oraz sprzyjające warunki ekonomiczno-prawne"

 

Perspektywa dalszego rozwoju branż, które reprezentuje 1encon Industry Group, zapowiada się niezwykle obiecująco i nadal będzie to kierunek Industry 4.0. Dzisiejszy rynek wymaga od naszych klientów odnalezienia się w coraz bardziej wymagającym środowisku konkurencyjnej produkcji i będzie to wciąż aktualne w 2018 r. W tym roku branża automatyki maszynowej, procesowej i zrobotyzowanych rozwiązań będzie się miewała nadal świetnie i perspektywy są dla niej sprzyjające. Wiele przedsiębiorstw produkcyjnych będzie musiało znaleźć drogę do zapewnienia sobie trwałej przewagi konkurencyjnej. Jednym ze sposobów na budowę tej przewagi będzie wdrażanie automatyzacji procesów, maszyn, ale też całych linii produkcyjnych, w połączeniu z informatyzowaniem procesów produkcyjnych. Implementacja rozwiązań, które pozwolą na wprowadzenie niezbędnych usprawnień, będzie jedną z recept na zdobycie przewagi konkurencyjnej produkcji.

Analizując perspektywy dla branży przemysłowej w Polsce, nie można pominąć sprzyjającego aspektu ekonomicznego. Przytoczę tu nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych – ustawa nazywana także ustawą o robotyzacji, która weszła w życie w sierpniu 2017 r. Przyjęte zapisy pozwolą firmom na dokonanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w wysokości do 100 tys. zł rocznie, umożliwi to wygenerowanie oszczędności sięgających 17,7 tys. zł.

 

 

Ireneusz Martyniuk, wiceprezes Rynku Przemysłu, Middle Eastern Europe Cluster, Schneider Electric

"Wzrośnie popyt na energię, nasili się decentralizacja, dekarbonizacja i digitalizacja przemysłu energetycznego, wzrośnie znaczenie integracji efektywności energetycznej i zróżnicowanego rozwoju, nasilać się będzie postawa aktywnego zarządzanie energią"

 

W 2018 roku zapotrzebowanie na energię wciąż będzie rosnąć, a sam przemysł energetyczny będzie coraz bardziej zdecentralizowany, zdekarbonizowany i zdigitalizowany. Świadczą o tym liczby: do 2040 r. aż 70 proc. nowych zasobów energetycznych będzie pochodziło z odnawialnych źródeł energii. Coraz ważniejszy będzie także zróżnicowany rozwój: już 93 proc. CEO widzi ten czynnik jako istotny dla sukcesu firmy. Tymczasem wciąż aż 48 proc. firm nie ma planu dotyczącego zarządzania energią i emisją CO2, a 63 proc. organizacji wciąż używa arkuszy kalkulacyjnych, by śledzić związane z nimi dane. Internet Rzeczy, rozwiązania w chmurze i digitalizacja przemysłu na nowo zdefiniują świat biznesu i będą wymagać od firm nadążenia za tak dynamicznymi zmianami, a w konsekwencji do zmiany podejścia do zarządzania energią – od pasywnego do aktywnego. Organizacje muszą nauczyć się wykorzystywać dane i technologie, by zwiększyć efektywność energetyczną i szukać oszczędności. Do tego niezbędne jest wypracowanie kompleksowej strategii integrującej obszar efektywności energetycznej i politykę zrównoważonego rozwoju oraz wdrożenie nowych technologii, które będą dostarczały danych ze wszystkich poziomów organizacji i przetwarzały je w cenne informacje, pozwalające ograniczyć koszty operacyjne i negatywny wpływ na środowisko.

 

 

Jacek Ober, dyrektor marketingu i inwestycji, współwłaściciel w firmie WObit

"Wzrośnie zapotrzebowanie na roboty przemysłowe i autonomiczne roboty mobilne, nastąpi rozwój oprogramowania do zarządzania procesami, technologii mobilnych oraz wytwarzania przyrostowego, zwiększy się nacisk na cyberbezpieczeństwo"

 

Automatyzacja i robotyzacja polskich firm produkcyjnych i ich inwestowanie w innowacyjne rozwiązania są konieczne, aby zachować ich konkurencyjność na rynku. Sprzyja temu dynamiczny wzrost gospodarczy (pomimo niestabilnej sytuacji politycznej) i rosnący problem z brakiem wykwalifikowanych pracowników. Dlatego spodziewamy się zwiększonego zapotrzebowania na roboty przemysłowe i autonomiczne roboty mobilne do intralogistyki, zapewniające łatwą zmianę profilu produkcyjnego oraz wysoką efektywność wytwarzania.

Śmiało można założyć dalszy rozwój oprogramowania zarządzającego procesami oraz rozwój technologii mobilnych coraz częściej wykorzystywanych w przemyśle. Postępująca cyfryzacja przemysłu niesie jednak ogromne ryzyko różnego rodzaju ataków hakerskich, dlatego w pojawiających się rozwiązaniach należy spodziewać się dużego nacisku na zapewnienie cyberbezpieczeństwa. W związku z oczekiwaniami dotyczącymi masowej personalizacji wyrobów przewidujemy również dalszy rozwój technologii wytwarzania przyrostowego (druk 3D).

 

 

Piotr Miszczak, Senior Presales Engineer, Zebra Technologies

"Wzrośnie stopień wykorzystania przemysłowego Internetu Rzeczy, technologii RFID, urządzeń ubieralnych i systemów RTLS, nastąpi dalsza redukcja ręcznej rejestracji procesów, coraz więcej zakładów będzie całkowicie połączonych z siecią"

 

Z globalnego badania „Manufacturing Vision Study”, przeprowadzonego przez nas w połowie 2017 roku, wynika, że w najbliższych latach większość producentów zamierza wykorzystać przemysłowy Internet Rzeczy w celu zwiększenia widoczności procesów technologicznych i podniesienia jakości produkcji. Firmy z sektora produkcyjnego są otwarte na nowe technologie, bez których trudno będzie im się zmierzyć z presją globalizacji, rosnącej konkurencji i coraz większymi wymaganiami klientów, którzy mają nowe potrzeby oraz oczekują produktów najwyższej jakości. Nasze badanie wykazało, że w ciągu najbliższych pięciu lat znacznie wzrośnie liczba organizacji, w których zakłady produkcyjne zostaną całkowicie połączone z siecią. Zauważamy również coraz większe zainteresowanie technologiami RFID, urządzeniami ubieralnymi czy systemami RTLS. Wyniki badania wskazują, że liczba procesów wykonywanych ręcznie powinna maleć. Chociaż nadal aż 62 proc. osób wykorzystuje papier i długopis w celu rejestrowania istotnych etapów produkcji, to z naszego badania wynika, że do 2022 r. ten odsetek spadnie do 20 proc.

 

 

Ireneusz Rogala, dyrektor ds. rozwoju i konsultingu, Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

"Nastąpi szybki rozwój IoT, Data Science i Przemysłu 4.0, zintensyfikuje się współpraca podmiotów technicznych z branżą ubezpieczeniową, pojawią się inwestycje pozwalające na rozwój i aplikowanie najnowszych technologii"

 

Bieżący rok to intensywne aplikowanie nowości w branży. Nowe generacje sprzętu i oprogramowania. Nowe szkolenia i możliwości rozwojowe wynikające z ogólniejszych trendów w Polskiej gospodarce. Bieżący rok to również konieczność wychodzenia na eksport i sprzedawania polskiej myśli inżynierskiej. Kończy się czas, gdy można było pozostać na pozycji dystrybutora zachodnich marek najlepszych technologii. Bez własnych zdolności innowacyjnych, własnych produktów i wysoko specjalistycznej kadry inżynierskiej nie będzie rozwoju firm polskich. I to są procesy, które zauważane są zarówno przez wielkich, jak i małych. Ważne procesy, jakie będą zachodzić, to na pewno szybki rozwój IoT, Data Science i ogólnie Przemysł 4.0. Tu szczególnie ważne jest, jak odnajdzie się w tych procesach kadra techniczna i menadżerska. Oczywiście oprócz szans niesie to sporo zagrożeń. Ważnym aspektem zapewne będzie współpraca podmiotów technicznych z branżą ubezpieczeniową. Powinny się uruchomić duże inwestycje, które wprowadzą nowe możliwości rozwijania i aplikowania najnowszych technologii. Rok 2018 oceniam jako rok wyzwań i dużych szans – dla tych, którzy są przygotowani.

 

 

Dariusz Kowalski, dyrektor generalny Pilz Polska

"Wzrośnie popyt na aplikacje gwarantujące bezpieczeństwo eksploatacji robotów współpracujących, zwiększy się zapotrzebowanie na bezpieczeństwo elastycznych linii produkcyjnych pracujących w różnych konfiguracjach oraz na bezpieczeństwo cybernetyczne"

 

O rozwój branży automatyki bezpieczeństwa jestem spokojny. Trudno mi sobie bowiem wyobrazić sytuację, w której pracodawcy będą kładli mniejszy nacisk na ten aspekt swojej działalności. Wydaje mi się za to, że pojawią się dodatkowe bodźce, które jeszcze przyspieszą rozwój tego rynku. Jednym z nich jest rosnąca popularność aplikacji wykorzystujących roboty współpracujące. Wielu osobom wydaje się, że taki robot jest bezpieczny „z definicji”, co nie do końca jest prawdą. Dlatego wiele aplikacji jest wykonanych źle i jako firma wyraźnie widzimy, że na rynku brak jest specjalistycznej wiedzy z tego zakresu. Na zmianę postrzegania bezpieczeństwa może też wpłynąć coraz powszechniejsze stosowanie rozwiązań spełniających wymagania koncepcji Industry 4.0. Wymusza ona dużą elastyczność linii, które mogą pracować w różnych konfiguracjach. To z kolei powoduje zupełnie inne podejście do bezpieczeństwa maszynowego, a dodatkowo wymaga uwzględnienia wielu aspektów związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym.

 

 

Bartłomiej Pędziński, kierownik działu marketingu, WIKA Polska Sp. z o.o. Sp. k.

"Wzrosną inwestycje w aparaturę kontrolno-pomiarową w energetyce, ochronie środowiska oraz w branży automotive"

 

Według naszej oceny, branżę aparatury kontrolno-pomiarowej w 2018 roku cechować będzie dalsze ożywienie związane z realizacją nowych przedsięwzięć w kraju oraz wznowieniem wcześniej wstrzymanych projektów. Oczekujemy wznowienia inwestycji w sektorze energetycznym oraz ochronie środowiska. W związku z napływem zagranicznych inwestorów oraz wzrostem atrakcyjności polskiego rynku prognozujemy również większy udział w branży automotive.

 

 

Andrzej Just, dyrektor sprzedaży i marketingu, MAWOS Sp. z o.o.

"Umacniać się będzie integracja systemów sterowania z IT, wzrośnie popyt na zaawansowane aplikacje do obróbki i wielokierunkowych analiz danych procesowych i diagnostycznych, wzrośnie częstotliwość wdrożeń koncepcji Industry 4.0, umacniać się będą rozwiązania z zakresu przemysłowego Internetu Rzeczy oraz Rozszerzonej Rzeczywistości"

 

Prognozujemy, że w 2018 roku i w kolejnych latach następować będzie dalsza integracja pionowa systemów sterowania z rozwiązaniami klasy IT oraz coraz dynamiczniejszy rozwój aplikacji w zakresie obróbki i efektywnych analiz rosnącej liczby danych, zarówno procesowych, jak i diagnostycznych. Zakłady przemysłowe zakończyły w dużym stopniu etap automatyzacji i obecnie wydaje się, że duży potencjał tkwi właśnie w ciągłym udoskonalaniu istniejących instalacji technologicznych, co jest możliwe pod warunkiem wdrożenia efektywnych narzędzi do zbierania danych i ich wielokierunkowych analiz.

Niewątpliwie w bieżącym roku coraz częściej będą pojawiały się wdrożenia realizujące założenia Industry 4.0. Jest to koncepcja, w którą zaangażowali się kluczowi dostawcy rozwiązań dla przemysłu, a która może umożliwić m.in. osiągnięcie znaczących oszczędności czasu i kosztów związanych z testowaniem oraz uruchamianiem nowo budowanych instalacji. Do świata przemysłu coraz odważniej będą wkraczały prawdopodobnie także rozwiązania z obszaru przemysłowego Internetu Rzeczy (IoT) czy rozszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality) wykorzystywanej np. na etapie projektowania systemów.

 

 

Paweł Jakubik, współwłaściciel, główny projektant, 4TECH

"Wzrosną wymagania technologiczne i funkcjonalne w stosunku do systemów IT, rozwiną się możliwości integracyjne z innymi systemami"

 

Oczekujemy, że w 2018 roku, dzięki doskonałej koniunkturze w przemyśle oraz pojawieniu się oferty systemów CMMS dostępnych w chmurze, szereg firm będzie zainteresowanych wdrożeniem systemów tej klasy. Spodziewamy się także coraz bardziej wyrafinowanych wymagań stawianych systemom IT, zarówno w obszarze technologicznym, jak i funkcjonalnym. Bez wątpienia będą rozwijane połączenia między systemami. Liczymy, że nasze najnowsze rozwiązanie, system plan9000.net, wychodzące naprzeciw najnowszym trendom, zachęci kolejnych klientów do zarządzania obszarem utrzymania ruchu, remontów i inwestycji w nowoczesny i wydajny sposób.

 

 

Tomasz Zieliński, prezes zarządu Queris Sp. z o.o.

"Niedobór pracowników produkcyjnych wpłynie pozytywnie na inwestycje w automatyzację i informatyzację, spadnie popyt na mniejsze systemy"

 

Na podstawie dotychczasowych obserwacji przewidujemy, że obecna sytuacja na rynku pracy wymusi na wielu firmach produkcyjnych konieczność skokowej transformacji, przenoszącej zakład z poziomu „analogowego” na poziom cyfrowy. Brak pracowników będzie wymagał maksymalnego odciążenia zatrudnionych osób z wszelkich czynności, które mogą być zautomatyzowane i zinformatyzowane. W związku z tym prawdopodobnie wzrośnie wartość wydatków przeznaczonych na wdrożenia informatyczne. W odniesieniu do systemów produkcyjnych przewidujemy natomiast spadek znaczenia mniejszych rozwiązań. Małe systemy będą tracić na znaczeniu w oczach klientów, którzy już teraz bardzo często oczekują w pełni profesjonalnej obsługi technicznej i powdrożeniowej, a także komplementarnych produktów (systemów) i usług (głównie wsparcia i doradztwa techniczno-organizacyjnego).

 

 

Paweł Pacewicz, kierownik ds. projektów strategicznych w Transition Technologies PSC

"Automatyzacja procesów produkcyjnych i informatyzacja wprowadzane będą na szerszą skalę, pilotaże skalowane będą do poziomu całych organizacji"

 

Rok 2017 był przełomowy dla rozwiązań IT w przemyśle i ten trend będzie kontynuowany. Aby zachować konkurencyjność wobec niskokosztowych mocy produkcyjnych Dalekiego Wschodu, europejskie przedsiębiorstwa muszą pracować z większą efektywnością. Jedyną drogą do osiągnięcia tego celu jest automatyzacja procesów produkcyjnych oraz wdrażanie nowatorskich rozwiązań IT na szeroką skalę.

Wiele firm, które dotychczas wdrażały programy pilotażowe, będzie je teraz skalować do poziomu całych organizacji. Inne firmy będą rozpoczynały własne pilotaże, by ocenić efektywność tych technologii i rozwiązań. Każde kolejne wdrożenie pokazujące realną wartość płynącą z zastosowania Internetu Przedmiotów, algorytmów predykcyjnych, Rozszerzonej Rzeczywistości czy innych technologii wspomagających pracę przemysłu, będzie stanowiło podstawę do coraz szerszego ich zastosowania. Tego trendu nie da się już odwrócić i tak naprawdę nie należy, jeśli europejska gospodarka ma pozostać konkurencyjna w skali świata.

 

 

Mariusz Benna, prezes VIX Automation

"Wzrośnie branża informatyki przemysłowej, rozwijać się będą rozwiązania do zaawansowanej analizy danych, aplikacje mobilne i wzrośnie dostępność „w chmurze” "

                                   

W 2018 czeka nas zapewne dalszy dynamiczny wzrost branży informatyki przemysłowej. Wdrażanie koncepcji Przemysłu 4.0 lub przynajmniej jego elementów staje się dla polskich zakładów produkcyjnych już nie fanaberią, ale koniecznością w celu zbudowania lub utrzymania przewagi konkurencyjnej. Osią wszystkich działań w Przemyśle 4.0 jest wymiana informacji między wszystkimi elementami zakładu produkcyjnego i ich zaawansowana analiza – niemożliwa do zrealizowania bez zaawansowanych narzędzi informatycznych. To otwiera nowe możliwości i szanse przed dostawcami technologii informatycznych dla przemysłu. W najbliższych latach z dużym prawdopodobieństwem należy oczekiwać zwłaszcza rozwoju aplikacji z obszarów Big Data, zaawansowanej analizy danych, aplikacji mobilnych i bazujących na chmurze rozwiązań SaaS.

 

Prezentowany materiał stanowi część raportu „14 wizji rynku automatyzacji, robotyzacji, informatyzacji – branżowe podsumowanie roku 2017 i prognozy na rok 2018”, opublikowanego w wydaniu Nr 5/2017 magazynu Industrial Monitor.

Oferta: automatyka magazynowa, case study, centrum logistyczne, dystrybucja, logistyka, magazyn, magazynier, operator logistyczny, palety, regały, studia przypadków, system wms, wózek widłowy, wózki widłowe

Background Image

Header Color

:

Content Color

:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub w konfiguracji usługi. Polityka prywatności.